VYBRANÉ REALIZACE / ALšOVA JIHOčESKá GALERIE
Katalog "ČESKÉ UMĚNÍ XX. STOLETÍ/1940 - 1970" 264 stran, ISBN 80-86952-01-0, Vydala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou